magdasakowicz

Terapia mowy i głosu  - Magdaleny Sakowicz

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna i surdologopedyczna oraz zajęcia z emisji głosu

http://magdalenasakowicz.pl/