trening słuchowy Johansena - indywidualna stymulacja słuchu Biała Podlaska

Trening Słuchowy Johansena JIAS

Indywidualna Stymulacja Słuchu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu

Wiele przypadków trudności w nauce np. trudności w pisaniu i czytaniu a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.

Pozytywny wpływ indywidualnej stymulacji słuchu

Trening słuchowy poprawia:

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,

Widoczne są efekty w nauce języków obcych: 

 • krótszy czas nauki,
 • polepszenie akcentu,
 • płynność wypowiedzi,
 • poprawa rozumienia języka.

Stymulacja słuchu harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na:

 • postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

W 2008 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu opublikował wyniki badań: 2-3% populacji dzieci w wieku 7-14 lat w Polsce występują centralne zaburzenia słuchu. Indywidualna Stymulacja Słuchu wg dr Kjelda Johansena poprawia ...

centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

 

Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemów

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje - dysleksja,
 • urazy głowy.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania (IFiPS, 2008).

 

Twórca terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu

Twórcą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego laboratorium badań nad dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

 

Przebieg terapii

IAS (Indywidualna Stymulacja Słuchu) - jest programem opierającym się na szczegółowej diagnozie (wykonywanej na audiometrze), istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Wystarczy 10 – 15 minut słuchania w ciągu dnia. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nowy program terapeutyczny. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Zaletą tej metody jest stosowanie indywidualnego treningu słuchowego dostosowanego do potrzeb pacjenta a także dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się ona u pacjenta w domu oraz znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS dr Johansena stosowana jest obecnie w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT).

Trening słuchowy skierowany jest do dziećmi, młodzieży i dorosłych:

 • małe dzieći (od 3 r. ż.),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z autyzmem,
 • uczących się języków - przygotowanie ucha do nauki języków obcych