psychoterapia Biała Podlaska

Psychoterapia

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia, która polega na celowym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych dzięki wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych psychoterapeuty.

Psychoterapia jest uczeniem się nowego sposobu myślenia, innego widzenia ludzi, świata i siebie. Jest odkrywaniem przyczyn własnych zachowań i pracą nad zmianą tych, które utrudniają życie.

Cel psychoterapii

Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby. Rozwój ukierunkowany jest na realizację życia w pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, psychicznej (emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej.

Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów:

 • emocjonalnego,
 • poznawczego,
 • wolitywnego,
 • behawioralnego,
 • biologicznego,
 • duchowego osoby.

Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.

W praktyce oznacza to:

 • umiejętność integrowania życiowych doświadczeń w kierunku rozwoju,
 • świadomość własnych emocji i potrzeb,
 • rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego),
 • świadomość własnych celów i wartości,
 • podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności,
 • wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji życiowych celów i relacjach,

 

Rola psychoterapeuty

Osobą wspierającą w tym procesie jest psychoterapeuta. Jego rola polega na pomocy w poszukiwaniu możliwości, zasobów i rozwiązywania trudności. Na nazywaniu emocji i spraw, które samemu czasem trudno jest określić.

 

Skutek psychoterapii

Skutkiem psychoterapii może być zarówno zmiana jaki i rozwój. Psychoterapia może być pomocna dla głębszego zrozumienia siebie i swoich emocji, przy trudnościach w relacjach z innymi, trudnościach w zrozumieniu samego siebie i swoich zachowań, poczuciu niezrozumienia przez innych i samotności, kryzysach w związku, depresji, lękach, zaburzeniach osobowości a także w rozwoju.